Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kolsjön, 652030 144209 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,80 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3612
Kommentar: