Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rödbergstjärn, 662429 144971 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4515
Kommentar: