Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662052 145778 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,10 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2709
Kommentar: