Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Yxsjön, 665913 144307 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 6300
Kommentar: