Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 7875
Kommentar: