Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norrgryten, 657086 143241 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 10,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 13545
Kommentar: