Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3225
Kommentar: