Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Paddtjärn, 660226 142612 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,10 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3386
Kommentar: