Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Öster-Ämten, 651416 143169 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,20 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6773
Kommentar: