Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 656953 143518 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5642
Kommentar: