Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Larssjön, 659343 145473 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3385
Kommentar: