Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurtjärn, 662087 144923 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 33852
Kommentar: