Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9027
Kommentar: