Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 662554 145395 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 19,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 17005
Kommentar: