Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gladtjärn, 662740 145440 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1128
Kommentar: