Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22568
Kommentar: