Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärn, 657090 143441 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1128
Kommentar: