Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sör-Ämten, 657054 143385 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5642
Kommentar: