Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sönner Fisklösen, 651373 142951 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1411
Kommentar: