Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Gårdsjön, 658315 145141 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 10740
Kommentar: