Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Hällsjön, 658270 145020 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22568
Kommentar: