Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Jämnlången, 656604 143181 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4514
Kommentar: