Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Laktjärn, 656382 142792 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4836
Kommentar: