Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sultabborren, 656839 143262 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 0
Kommentar: