Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Jontebygget, 654126 142651 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 19344
Kommentar: