Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången, 653386 142797 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 64,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 57280
Kommentar: