Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Välevattnet, 653883 142478 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 42,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 67704
Kommentar: