Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 663948 147570 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 18795
Kommentar: