Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Orrtjärnen, 664038 147515 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14669
Kommentar: