Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 659426 145238 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 33,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 53196
Kommentar: