Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, 659203 145387 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9027
Kommentar: