Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bräddammen, 659198 143655 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1411
Kommentar: