Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 8950
Kommentar: