Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Tomsjön, 664744 142444 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 24,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 21480
Kommentar: