Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Långtjärn, 652415 141524 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9672
Kommentar: