Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6770
Kommentar: