Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Brännsjön, 655997 142650 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16120
Kommentar: