Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656705 142984 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6448
Kommentar: