Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11284
Kommentar: