Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången, 653386 142797 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 12530
Kommentar: