Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 659840 144405 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 26,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 23270
Kommentar: