Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 663484 144407 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 16,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 14320
Kommentar: