Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddtjärn, 662701 145212 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4514
Kommentar: