Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Silken, 665183 143872 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 26850
Kommentar: