Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hemtjärn, 664868 146040 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16926
Kommentar: