Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnsjön, 657718 144429 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4030
Kommentar: