Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 44750
Kommentar: