Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ljugaren, 659177 143612 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6045
Kommentar: