Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Galtjärnarna, 660328 142884 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15516
Kommentar: