Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Tomsjön, 664829 142563 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 24,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 21480
Kommentar: